Výzkum a vývoj

Firma TOMMÜ motor tuning je vlastníkem originálního know-how v oboru vývoje a výzkumu spalovacích motorů. Naším cílem je vývoj nových motorů, nebo optimalizace již existujících motorů za využití rozsáhlých výpočetních programů v oblasti návrhu:

• výměny náplně válců (tzv. "ladění motorů" na požadovanou otáčkovou charakteristiku),
• tvaru vaček, vačkových hřídelí a dynamických vlastností ventilových rozvodů,
• úprav hlav válců (kanálů a spalovacích prostorů),
• tvaru a průřezu sacích a výfukových potrubích systémů za účelem dokonalého vypláchnutí a naplnění válce směsí vzduchu a paliva,
• "motorového managementu" v případě elektronicky řízených spalovacích motorů. Toto zahrnuje nový návrh programu řídící jednotky, tj. programu, který zajišťuje dokonalé dávkování a využití paliva dodaného do válce. Součástí úprav řízení funkce motoru je rovněž nastavení "omezovače otáček", tj. stanovení maximálních přípustných provozních otáček motoru.

Pro výpočty výměny náplně válce jsou nezbytné přesné parametry časování ventilového rozvodu včetně zdvihů ventilů při různém otočení klikového hřídele. Za účelem analýzy vlastností původních vačkových hřídelí a kontroly nově navržených tvarů vaček je firma TOMMÜ motor tuning vybavena optickým měřícím zařízením. Na tomto zařízení lze snímat zdvih ventilu (zvedáčku ventilu) s přesností na jednu tisícinu milimetru, což je nezbytná přesnost pro vyhodnocení vlastností ventilového rozvodu v různých otáčkách motoru. Takto naměřené hodnoty slouží jako vstupní údaje pro výpočty výměny náplně válce, jak již bylo uvedeno dříve.

Záměrem firmy TOMMÜ motor tuning je provádět komplexní optimalizaci funkcí jednotlivých částí motoru, neboť jedině jejich dokonalým sladěním lze docílit takové úpravy motoru, která zajistí zlepšení výkonových parametrů při zachování ekonomických a ekologických ukazatelů a samozřejmě jeho životnosti.

oddelovac upraveny

jmeno

Ing. Tomáš Mück - vývojové práce, technické dotazy
Ing. Petra Mücková - eshop, objednávky, fakturace, technické dotazy
Ing. Richard Mück - vedoucí mechanické dílny, technické dotazy

ic

TOMMÜ motor tuning s.r.o. 
IČ: 27854655; DIČ: CZ27854655; 
společnost zapsána v OR vedeném u KS Ostrava oddíl C/31784

oddelovac upraveny

adresa

Butovická 802, 742 13 Studénka

email

tommutuning@email.cz

telefon

+420 556 401 606 - dílna, technické dotazy

+420 604 487 263 - eshop, fakturace