Novinky z hasičského sportu

Upgrade 2018 a úpravy PS8

Datum: 26. Duben 2019

V průběhu sezóny 2018 jsme testovali tzv. „upgrade 2018“, tedy vyšší vývojové verze motorů TAZ hasičských agregátů v objemech 1,9l a vyšší. Nabízíme Vám oživení Vašeho motoru TAZ – hlavní úlohu zde sehrávají nové tvary vaček a k tomu přizpůsobení úpravy hlavy válců. S balíčkem „upgrade 2018“ Váš motor ožije zejména ve vyšších otáčkách. Nechali jsme si celou sezónu 2018 na to, abychom novinku otestovali na různých motorech a ohlasy zákazníků jsou jen pozitivní!

V posledním roce jsme zapracovali také na vývoji v oblasti 2taktních motorů THZ hasičských agregátů PS8. Popularita agregátů PS8 stále roste, a to v Česku i na Slovensku. Ačkoliv se specializujeme zejména na 4taktní motory, poptávka po úpravách PS8 nás „přinutila“ věnovat se také této problematice.

Vyvinuli jsme mechanickou úpravu těchto motorů, která bývá většinou doprovázena výměnou opotřebovaných pístů a honováním válců. Původní vrtání 92mm proto nahrazujeme vrtáním 93-94mm.

Nejčastější problém u agregátů PS8 bývá nefunkční zapalovací jednotka, kterou dnes již není možné zakoupit ani repasovat (absence náhradních dílů). Tyto zapalovací jednotky jsme nahradili malou programovatelnou řídící jednotkou. Při optimalizaci motoru na motorové brzdě potom nastavíme optimální předstih zážehu v jednotlivých otáčkách motoru.

6 nebo 8 kanálů pro TAZky?!?

Datum: 10. Říjen 2012

V posledních měsících nás oslovilo několik našich i potenciálních zákazníků s dotazem, jestli máme v nabídce a pokud ne, jestli uvažujeme, o stavbě motoru TAZ s použitím 8-mi kanálové hliníkové hlavy Škoda Favorit-Felicia. Vzhledem k tomu, že se dva takovéto motory používají v Moravskoslezské lize – tedy v lokalitě sídla naší firmy – nemohla se nám tato problematika již dříve vyhnout.

V našich úvahách jsme se dostali již tak daleko, že jsme na jednu misku vah dávali potřebu dalšího zvýšení výkonových parametrů a na druhou misku finanční náklady spojené se stavbou takového motoru. Z tohoto pohledu vychází stavba motoru s hliníkovou hlavou velmi nepříznivě, tzn. že nárůst výkonových parametrů je v poměru k nárůstu výrobních nákladů velmi nízký.

Důvody, pro které jsme se doposud nerozhodli ke stavbě motorů TAZ s hliníkovou hlavou:

zisk výkonových parametrů není ani zdaleka úměrný výrobním nákladům, jedním z našich motto při vývoji motorů je „využít peníze zákazníka co nejefektivněji"jedná se o hybrid poskládaný z motorů dvou různých automobilek,domníváme se, že takováto úprava není regulérní (na mnoha ligách jsou tyto hybridy zakázané),u našich zákazníků, kteří používají nejvýkonnější verze motoru TAZ, jsme nikdy z jejich strany nepozorovali požadavek na další navýšení výkonových parametrů, ba naopak se tito zákazníci shodují v názoru, že „více už skutečně není třeba",posledním a jedním z nejzávažnějších důvodů je skutečnost, že motorů ze starých tisícdvěstětrojek na vrakovištích rychle ubývá a nové díly již prakticky neexistují.

Výše zmíněné argumenty nás navedly k myšlence nasměrovat úsilí vývoje nového hnacího agregátu pro PS zcela jiným směrem.

Objem ničím nenahradíš!

Datum: 20. Září 2012

V tomto duchu se dnes nese poptávka hasičských týmů při stavbě soutěžních motorů. Na podzim 2009 jsme oficiálně začali nabízet úpravy motorů TAZ v objemu 1985ccm, tj. TAZ2,0 (vrtání 82mm x zdvih 94mm). Bylo nutné vyvinout kompletní nové čerpadlo, které je schopné s motorem pracovat na optimální účinnosti. Dnes naše 2-litry předvádí perfektní výkony nejen v českých, ale také ve slovenských hasičských ligách.

A vývoj jde dál – přicházíme s NOVINKOU a pro sezónu 2013 Vám nabízíme novou úpravu TAZ2,05. Tzv. „dva-plus-pionýr" se od našeho klasického 2-litru liší větším zdvihem (97mm). V kombinaci s dvojitým Karburátorem Weber motory TAZ2,05Ex atakují hranici točivého momentu 200Nm (za příznivých atmosférických podmínek tuto magickou hranici přesahují).

Pro bližší informace nás můžete kontaktovat telefonicky nebo emailem!

„Ekonomický" 2litr

Datum: 14. Říjen 2011

Když jsme v srpnu 2009 oficiálně zařadili do naší nabídky stavbu motorů TAZ se zdvihovým objemem 2,0l, zdůrazňovali jsme, že tyto motory budeme z nejrůznějších důvodů (ať už z hlediska životnosti motoru nebo jeho technické úrovně) stavět pouze s kovanými ojnicemi profilu „H". Neposledním důvodem pro toto naše rozhodnutí jsou naše letité zkušenosti se sériovými ojnicemi těchto motorů. Kvalita výroby těchto dílů byla velmi nerovnoměrná a my jsme nemohli v některých případech ovlivnit životnost motoru. Na hasičských soutěžích jsou známé situace, kdy po destrukci ojnice dochází k zničení téměř celého motoru.

V průběhu posledních 2let jsme ale zaznamenali řadu zákazníků, kteří z finančních důvodů upřednostnili stavbu levnějšího 2-litru na sériových ojnicích. Situace se dostala tak daleko, že nám naši „staří" klienti (kteří si u nás v minulosti nechávali stavět motory TAZ v menších úpravách) vyčítali, že nejsme ochotni přistoupit na tuto levnou variantu 2-litru. Z našeho pohledu je toto řešení samozřejmě výrazně levnější, ale současně velmi krátkozraké. Chápeme ovšem situaci některých družstev s finančními limity, kterým nezbývá nic jiného, než vyhledat nejlevnější cenovou nabídku.

Vzhledem k velkému množství takových zákazníků jsme se rozhodli částečně ustoupit od naší původní myšlenky a v průběhu léta 2011 jsme vyvinuli „ekonomickou" úpravu motoru TAZ 2,0Eco na sériových ojnicích. U tohoto motoru jsme se přiblížili výkonovým parametrům našich klasických motorů TAZ 2,0 s ojnicemi „H", ALE nemůžeme u ekonomické verze samozřejmě garantovat  stejnou životnost.

Podobně jako nabízíme přestavby motorů TAZ 1,9 na objem 2,0 s kovanými ojnicemi profilu „H", můžeme nyní nabídnout také přestavbu na ekonomickou verzi 2,0Eco. Při přestavbě z 1,9 na 2,0Eco bude na motoru provedena úprava klikové hřídele na větší zdvih (94mm) a sériové ojnice budou zachovány. Nezbytnou součástí této přestavby ale bude výměna pístů.

2litrové motory TAZ ve firmě TOMMÜ

Datum: 06. Srpen 2009

Když zakladatel firmy TOMMÜ upravil před 20ti lety první motor do agregátu PS12, netušil, do jaké míry se vyvine úroveň sportovní disciplíny a s tím spojená úroveň používané techniky. Z počátku se jednalo o klasické úpravy motorů v původním zdvihovém objemu víceméně pro nejbližší přátelé. S výsledky, kterých upravené motory dosahovaly, vznikal požadavek na stále výkonnější motory. Tím byl dán základ ke zvětšování objemu motoru.

Kuriózní by se snad mohla jevit skutečnost, že právě motor TAZ (Škoda 1203) starý několik desetiletí je vzhledem ke své konstrukci velmi vhodný do agregátu PS12. Důkazem toho je skutečnost, že časté pokusy různých úpravářů s jinými motory Škoda (a to ať už s celohliníkovými motory o objemu 1300ccm nebo motor Škoda Fabia 1600ccm) nemohou z nejrůznějších důvodů konkurovat výše uvedenému motoru TAZ (ať už z důvodu hmotnostních - litinový blok - nebo z důvodů výkonových - dosažitelnost zdvihového objemu). Viděno dnešním pohledem, měli konstruktéři tehdejšího agregátu PS12 velké štěstí (a nebo takový technický cit?) při výběru motoru. Rovněž není vyloučeno, že jiný vhodný motor v té době nebyl k dispozici. A tak se stalo, že s růstem sportovní výkonnosti soutěžících vznikal požadavek na růst výkonu motoru a čerpadla.

Motory o původním zdvihovém objemu dosahovaly po úpravě tehdy výkonu cca 52kW, což znamená 14kW nárůst oproti sériovému motoru. Už s touto úpravou se výrazně zkracoval čas naplnění hadic. Ještě v dnešní době se najdou zákazníci, kteří požadují úpravu motoru v původním zdvihovém objemu, a to zejména pro kategorie dětských družstev. Jak již bylo řečeno, díky vhodné konstrukci motoru TAZ bylo možné zvětšovat postupně vrtání válců a při původním zdvihu pístu 88mm motory dosáhly zdvihového objemu necelých 1900ccm při vrtání 82mm. Toto vrtání doposud považujeme za maximum pro daný motorový blok.

Přestože naši zákazníci jsou s výkonovými parametry motoru TAZ 1900ccm spokojeni, začaly se vyskytovat dotazy, jestli bychom byli schopni postavit také motor o objemu 2000ccm. První motor TAZ 2,0 byl ve firmě TOMMÜ postaven cca před 2lety (r.2007). Okamžité výsledky na motorové zkušebně (motorové brzdě) a rovněž sportovní výsledky tohoto motoru (2krát vítězství Moravskoslezské ligy) jasně prokázaly spolehlivost používaných teoretických výpočtů při vývojových pracích na motorech ve firmě TOMMÜ.

V poslední době se o 2litrových motorech v hasičských soutěžních agregátech vedou tak časté diskuze, že jsme se rozhodli zahrnout do nabídky firmy TOMMÜ stavbu těchto motorů. Považujeme to za takový malý dárek pro naše věrné zákazníky při příležitosti 20. výročí úprav motorů TAZ.

Jeden z důležitých požadavků na motory upravené v naší firmě jsou spolehlivost a životnost. Proto jsme se také při návrhu motoru TAZ 2,0 rozhodli jít touto cestou, a to i na úkor ceny. Tyto motory stavíme zásadně s kovanými ojnicemi "H", což na jednu stranu bohužel zvyšuje cenu motoru, ale na druhou stranu mají tyto ojnice nejen vliv na životnost a spolehlivost, ale rovněž na výkonové parametry, a to v důsledku zlepšené mechanické účinnosti (hmotnost ojnice a optimalizovaný tvar). Dalším důvodem vyšší ceny motoru v úpravě 2,0 je zvýšení zdvihového objemu úpravou klikového hřídele na zdvih 94mm. Naši zákazníci se tak budou muset smířit s faktem, že cena motoru TAZ 2,0 v úpravě TOMMÜ bude vyšší, ale my tyto vícenáklady považujeme za velmi dobrou investici. Jen na těchto dvou výše uvedených položkách se cena motoru zvedá o cca 26.000,-Kč. Jsme ale přesvědčeni, že investice vložená do stavby motoru TAZ 2,0 se soutěžícím vrátí ve formě příjemných prožitků při přebírání pohárů na stupních vítězů.

Samozřejmě i motor TAZ 2,0 (jak už to ve firmě TOMMÜ bývá zvykem) nabízíme ve více úpravách. Nejvyšších výkonových parametrů se dosahuje se spádovým karburátorem Weber (2 škrtící klapky o průměru 38mm). Tento karburátor dodáváme na požádání za příplatek. Považujeme za samozřejmost, že motory TAZ 2,0 budou automaticky provozovány s výfukovými svody TOMMÜ.

Jsme si vědomi, že motory s točivým momentem na úrovni 190Nm jsou výzvou rovněž pro výrobce a úpravce čerpadel. Víme ale, že ti nejlepší si s čerpadlem pro takovýto motor již umí poradit. Rovněž jsme si vědomi, že agregát PS12 s takovýmto motorem bude klást neobyčejně vysoké nároky na sportovní úroveň a trénovanost jednotlivých členů soutěžního družstva.

Případné dotazy na téma úprav motorů TAZ Vám rádi zodpovíme ať už telefonicky, emailem, nebo při Vaší osobní návštěvě.

 

 

 

 

oddelovac upraveny

jmeno

Ing. Tomáš Mück - vývojové práce, technické dotazy
Ing. Petra Mücková - eshop, objednávky, fakturace, technické dotazy
Ing. Richard Mück - vedoucí mechanické dílny, technické dotazy

ic

TOMMÜ motor tuning s.r.o. 
IČ: 27854655; DIČ: CZ27854655; 
společnost zapsána v OR vedeném u KS Ostrava oddíl C/31784

oddelovac upraveny

adresa

Butovická 802, 742 13 Studénka

email

tommutuning@email.cz

telefon

+420 556 401 606 - dílna, technické dotazy

+420 604 487 263 - eshop, fakturace